image description

Проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу

2013 рік

Дата оприлюднення Назва проекту регуляторного акту Аналіз регуляторного впливу
18.03.2013

Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників 

Про затвердження змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
22.01.2013

Про удосконалення порядку складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

Про удосконалення порядку складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
22.01.2013

Про затвердження Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в новій редакції

Про затвердження Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в новій редакції
21.01.2013 Про затвердження Порядку створення, реєстрації випуску акцій та видачі банківської ліцензії перехідному банку

Про затвердження Порядку створення, реєстрації випуску акцій та видачі банківської ліцензії перехідному банку 

21.01.2013 Про затвердження змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Про затвердження змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

02.01.2013 Про затвердження змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами Про затвердження змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


2012 рік

Дата оприлюднення Назва проекту регуляторного акту Аналіз регуляторного впливу
29.12.2012

Про затвердження змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Про затвердження змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
29.12.2012

Про затвердження змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Про затвердження змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
29.12.2012

Про затвердження Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку в новій редакції

Про затвердження Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку в новій редакції
26.12.2012

Про затвердження змін до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

Про затвердження змін до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб
20.12.2012

Про затвердження змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Про затвердження змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
20.12.2012

Про затвердження змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Про затвердження змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
11.12.2012 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 26.11.2012 Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
26.11.2012 Про затвердження змін до Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Про затвердження змін до Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
11.10.2012 Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду
22.05.2012 Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
22.05.2012 Правила формування та ведення баз даних про вкладників Правила формування та ведення баз даних про вкладників
22.05.2012 Положення про порядок визначення банків — агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Положення про порядок визначення банків — агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
22.05.2012 Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
22.05.2012 Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
22.05.2012 Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
22.05.2012 Положення про ліквідацію банків Положення про ліквідацію банків
22.05.2012 Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки
28.05.2012 Порядок обробки персональних даних у сфері забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб Порядок обробки персональних даних у сфері забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб
01.06.2012 Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів
01.06.2012 Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб
01.06.2012 Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб» Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб»
01.06.2012 Інструкція про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — місячна форма звітності №                                              1Ф Інструкція про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — місячна форма звітності №                                              1Ф
01.06.2012 Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
12.06.2012 Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку
18.06.2012 Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
18.06.2012 Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

2011 рік

Дата оприлюднення Назва проекту регуляторного акту Аналіз регуляторного впливу
23.03.2011 Зміни до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників-фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Зміни до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників-фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
23.03.2011 Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб