image description

Доступ до публічної інформації

Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Фондом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Фонду.

Запит на інформацію — це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Фонду.

Доступ до публічної інформації про діяльність Фонду забезпечується шляхом:

  1. оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;
  2. розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет;
  3. розміщення публічної інформації на інформаційних дошках у приміщенні Фонду;
  4. надання інформації під час особистого прийому громадян;
  5. надання інформації по телефону;
  6. надання інформації за запитами на інформацію;

Інформація про діяльність Фонду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

Доступ до публічної інформації про діяльність Фонду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Запити на інформацію приймаються Фондом і усній та письмовій формах, з використанням: телефону, пошти, факсимільного зв’язку, електронної пошти.

Письмові запити на інформацію приймаються на адресу: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (на конверті вказувати «Публічна інформація») та на факс: +38 044 333 35 56.

У письмовому запиті на інформацію необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

Усні запити на інформацію приймаються на номери телефонів структурних підрозділів.

Назва структурного підрозділу Фонду №     міського телефону
Відділ загального діловодства (044) 333-35-56
Відділ зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями (044) 333-35-63
Відділ організації виплат  (044) 333-35-65
Відділ економічного аналізу та поточного моніторингу (044) 333-35-73
Юридичний відділ  (044) 333-35-58
Відділ з управління персоналом (044) 333-35-59
Бухгалтерія (044) 333-35-64
Відділ інформаційних технологій (044) 333-35-60
Фінансовий відділ (044) 333-35-66
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення (044) 333-35-67
Відділ інспектування (044) 333-35-61
Господарський відділ (044) 333-35-75
Сектор забезпечення роботи керівника (044) 333-35-77
Сектор контролю та безпеки (044) 333-35-80

Запити на інформацію електронною поштою приймаються Фондом шляхом його подання електронними засобами зв’язку. Для відправлення запиту на електронну пошту Фонду необхідно заповнити форму запиту на отримання публічної інформації.