image description

Інформація про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

У 1998 році Президентом України був підписаний Указ «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків», яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів.
20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 24 жовтня 2001 року.

Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб від 20 вересня 2001 р. №       2740-III

Фонд є державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав та інтересів фізичних осіб – вкладників банків, філій іноземних банків.

Керівним органом Фонду є адміністративна рада.

Фонд гарантує вклади громадян, які розміщені в учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в національній та іноземній валюті, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 200 000 грн. по вкладах у кожному банку, філії іноземного банку на день настання недоступності вкладів. Вклади до 1 гривні не відшкодовуються.

Розмір відшкодування може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду.

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.

Недоступність вкладів — неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду.

В Україні учасниками Фонду є банки, філії іноземних банків, які мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність та свідоцтво учасника Фонду. ВАТ «Державний ощадний банк України» не є учасником Фонду.

Учасники мають СВIДОЦТВО учасника Фонду.

Двічі на рік Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду. Інформація про зміни в реєстрі публікується додатково протягом 14 календарних днів після внесення змін.

Для отримання більш детальної інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні звертайтесь за телефоном: 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні зі стаціонарних телефонів).