image description

Питання, відповіді

До того, як покласти свої кошти в банк, філію іноземного банку спитайте, чи є дана банківська установа учасником Фонду!

Збираючись розмістити свої кошти у банку, філії іноземного банку, обов'язково запитайте все, що Вас цікавить про систему гарантування вкладів, отримайте відповіді та приймайте рішення!

Для отримання більш детальної інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні звертайтесь за телефоном: 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні зі стаціонарних телефонів).

 

+

Чи гарантується вклад в іноземній валюті?  

Так, але відшкодування вкладів в іноземній валюті здійснюється у національній валюті України.
+

Чи гарантує Фонд кошти, залучені банком, філією іноземного банку у формі випуску цінних паперів?  

Фонд гарантує тільки кошти, залучені банком, філією іноземного банку у формі випуску іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.
+

Яка сума гарантується Фондом?  

Фонд гарантує кожному вкладнику учасникiв Фонду (тимчасових учасникiв, якщо вклади були залучені до моменту переведення їх до цiєї категорiї) вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи вiдсотки, у розмiрi загальної суми вкладiв, але не бiльше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми у кожному iз таких банкiв, філій іноземних банків. Вклади менше 1 гривнi не пiдлягають вiдшкодуванню.
+

Вклади в яких банківських установах гарантуються Фондом?  

Фонд гарантує вклади фізичних осіб в банках України, філіях іноземних банків які є учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду. Державний ощадний банк України не є учасником Фонду.
+

Які види вкладів гарантуються Фондом?  

Фонд гарантує вклади (депозити), а саме: кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, розміщені фізичними особами на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду чи залучені таким банком, філією іноземного банку у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.
+

Які види вкладів не гарантуються Фондом?  

Фонд не гарантує відшкодування за вкладами, які розміщені на рахунках фізичних осіб — підприємців.
+

В якому випадку мій вклад не гарантується Фондом?  

У випадку, якщо банк, філія іноземного банку не є учасником Фонду або Ваш вклад був розміщений після переведення учасника Фонду до категорії тимчасового учасника Фонду, про що банк, філія іноземного банку зобов'язаний Вас поінформувати.
+

Якщо я маю вклади у декількох учасниках Фонду, чи гарантуються мої вклади у кожному з цих банків, філії іноземного банку?  

Так, Ваші вклади гарантуються окремо у кожному із учасників (тимчасових учасників), якщо вклади були залучені до моменту переведення їх до категорії тимчасового учасника Фонду.
+

Якщо я маю декілька вкладів в одному учаснику Фонду, чи гарантуються всі мої вклади?  

Фонд гарантує вiдшкодування коштiв за такими вкладами, включаючи вiдсотки, у розмiрi загальної суми вкладiв, але не бiльше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми.
+

В якому випадку я маю право на відшкодування гарантованої суми?  

Ви набуваєте право на отримання гарантованої суми за рахунок коштів Фонду з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду, в якому був розміщений Ваш вклад.
+

Якщо мій вклад перевищує визначену чинним законодавством України гарантовану суму відшкодування, чи залишається за мною право, у разі ліквідації банку, філії іноземного банку на отримання коштів понад гарантовану суму?  

Так. З питань повернення суми вкладу понад гарантовану суму звертайтесь до ліквідатора банку, філії іноземного банку в якому був розміщений Ваш вклад.
+

Хто має право на відшкодування гарантованої суми за вкладами?  

Право на отримання відшкодування за рахунок коштів Фонду мають фізичні особи — власники вкладiв, які розмістили вклад у учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду, або iншi особи згiдно з законодавством України (за довiренiстю, свідоцтвом про право на спадщину тощо).
+

Кому не відшкодовується гарантована сума за вкладами?  

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами:
  1. членам наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, філії іноземного банку вклади в якому є недоступними;
  2. працівникам незалежних аудиторських фірм (аудиторам), які здійснювали аудиторські перевірки банку, філії іноземного банку протягом останніх трьох років;
  3. акціонерам, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку, філії іноземного банку;
  4. третім особам, які діють від імені вкладників, зазначених у пунктах 1, 2, 3;
  5. вкладникам, які на індивідуальній основі отримують від банку, філії іноземного банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку, філії іноземного банку;
  6. вкладникам, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією;
  7. вкладникам тимчасових учасників Фонду, вклад у яких був розміщений після переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових.
+

Хто має право на отримання гарантованої суми відшкодування після смерті вкладника?  

Право на отримання гарантованої суми відшкодування набувають спадкоємці при наявності документів на спадщину, оформлених згiдно з чинним законодавством України.
+

В якій формі я можу отримати суму відшкодування?  

Гарантовану суму відшкодування за вкладами Ви можете отримати в готівковій або безготівковій формі за Вашим бажанням.
+

Якщо я не маю можливості особисто отримати суму відшкодування за моїм вкладом, як мені отримати гарантовану суму?  

Гарантована сума відшкодування за Вашими вкладами може бути виплачена Вашому уповноваженому представнику на пiдставi документiв, оформлених згiдно з чинним законодавством України.
+

Яким чином здійснюється відшкодування коштів, якщо вклад належить неповнолітній особі?  

Гарантована сума відшкодування за вкладами, які належать неповнолітній особі, може сплачуватися іншим особам (батькам, опікунам, піклувальникам тощо) при подані відповідних документів, оформлених згiдно з чинним законодавством України.
+

Протягом якого часу вкладники можуть звернутися до Фонду за отриманням гарантованої суми відшкодування?  

Відповідно до чинного законодавства строк позовної давності по зверненнях до Фонду за отриманням відшкодування становить три роки.
+

Звідки я можу дізнатися про початок виплат гарантованої суми відшкодування у разі ліквідації учасника (тимчасового учасника) Фонду?  

У разі ліквідації такого банку, філії іноземного банку Ви можете дізнатись про початок виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами через офiцiйнi засоби масової інформації.
+

Де я можу отримати інформацію про систему гарантування вкладів в Україні?  

Ви можете звернутись до банку, філії іноземного банку, в якому маєте намір розмістити вклад, до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або до Web-сторінки Фонду за адресою: https://www.fg.gov.ua. Перелік учасників (тимчасових учасників) Фонду та змiни у ньому публiкуються в офiцiйних засобах масової iнформацiї.