image description

бланк заяви про отримання відшкодування за вкладом у банку, що ліквідується