image description

Співробітництво з Федеральною корпорацією страхування депозитів (США)

Навчальна програма в рамках Меморандуму про співпрацю між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Федеральною корпорацією страхування депозитів (США), жовтень 2011 року, м. Даллас, штат Техас, та м. Вашингтон, штат Вірджинія, Сполучені Штати Америки.

З 23 по 30 жовтня 2011 року працівники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) брали участь у навчальних програмах, що були організовані Федеральною корпорацією страхування депозитів (США) (далі — ФКСД) в рамках Меморандуму про співпрацю між Фондом та ФКСД та спільного Плану дій на 2011- 2012 роки. Навчальні програми проходили в м. Вашингтон, штат Вірджинія та м. Даллас, штат Техас, Сполучені Штати Америки.

Основної темою першого тренінгу, який проходив в м. Вашингтон, штат Вірджинія, було «Виведення неплатоспроможного банку з ринку“. Під час роботи розглядалися та вивчалися наступні питання: порядок дій, які здійснюються ФКСД для виведення неплатоспроможного банку з ринку, структура та зміст “інформаційного пакету», порядок маркетингу неплатоспроможного банку з метою його виведення з ринку, порядок розрахунку тесту найменших витрат, складові формули розрахунку, склад кошторису витрат на здійснення виведення неплатоспроможного банку з ринку, порядок складання та зміст плану врегулювання, порядок та методи оцінка активів, залучення третіх осіб для оцінки активів (аутсорсінг), порядок проведення конкурсу серед потенційних інвесторів, зміст документів, що подаються потенційними інвесторами, порядок відображення конкурсної пропозиції та вибору переможця конкурсу, розрахунок та порядок надання фінансової підтримки приймаючому банку та інші питання стосовно виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Також увага була приділена вивченню питання діяльності ФКСД як регулятора, зокрема, в частині здійснення виїзного та безвиїзного нагляду, обміну інформацією та доступу до баз даних структурного підрозділу, відповідального за виведення неплатоспроможного банку з ринку; аналізу переваг та недоліків процесу виведення неплатоспроможних банків з ринку ФКСД.

Друга навчальна програма, що проходила в м. Даллас, штат Техас, включала ряд важливих тем, а саме: кадрові питання ФКСД, зокрема, вимоги до кваліфікації персоналу, до повноважень якого відноситься виведення неплатоспроможних банків з ринку, кадровий резерв, навчання персоналу, залучення нових працівників (система пошуку кандидатів, вибору з наявних кандидатів, навчання нових працівників), система стимулювання та проведення оцінки персоналу, порядок визначення конфлікту інтересів при прийнятті на роботу та при обранні особою, до повноважень якої належить забезпечення виведення неплатоспроможного банку з ринку; питання інформаційних технологій (зокрема, способи отримання швидкого доступу до робочих станцій Інтранету та Інтернету, забезпечення безпеки даних у випадку поломки обладнання або інших непередбачуваних обставин, способи безпечного доступу до інформаційних систем, зокрема, до інтернет-сторінки організації, критерії визначення рівня ризику, на який наражається інформація, способи захисту особистої інформації та інформації, що міститься на інтернет-сторінці і інформаційних серверах, способи забезпечення безперебійності функціонування інформаційних систем, побудова інформаційних систем); фінансові питання: бюджетування (зокрема, що стосується планування витрат на виведення неплатоспроможних банків з ринку), інвестиційна політика, фінансування ФКСДу разі недостатності коштів для виведення неплатоспроможного банку з ринку (суб’єкт, що фінансує, види, строки та умови фінансування, критерії, які надають право звернутисяза фінансуванням), планування можливих втрат ФКСД та оптимального розміру коштів ФКСД (зокрема, як розраховується, джерела та методи досягнення визначеного розміру); питання розрахунку диференційованих зборів (зокрема,досвід переходу до системи диференційованих зборів, методологічні підходи слід застосовувати для встановлення рівня ставок диференційованих внесків банків, групи показників, що використовуються для оцінювання рівня ризику банку, якісні та кількісні критерії, що використовуються для диференціації ризиків, розподіл банків на групи для визначення диференційованих ставок таза якою ознакою, порядок присвоєння вагових значень для критеріїв ризику, механізм спеціальних зборів та порядок зміни ставок зборів); питання оцінки ризиків банків (зокрема, система безвиїзного аналізу та моніторингу ризиків банків, дії ФКСД при виявлення ризиків, система/сценарії стрес-тестування банківської системи); питання захисту споживачів та розкриття інформації (зокрема, скарги громадян та інші).


Навчальна програма «Управління надходженнями та фондом в системі страхування депозитів» в рамках роботи Міжнародної асоціації страховиків депозитів, квітень 2011 року, м. Арлінгтон, штат Вірджинія, Сполучені Штати Америки.

05-07 квітня 2011р. працівники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) брали участь в навчальній програмі на тему «Управління надходженнями та фондом в системі страхування депозитів», що була організована Федеральної корпорацією страхування депозитів (США) (далі – ФКСД) в рамках роботи Міжнародної асоціації страховиків депозитів в м. Арлінгтон, штат Вірджинія, Сполучені Штати Америки.

Основні питання, що були проаналізовані та опрацьовані під час навчальної програми: основні принципи діяльності системи страхування депозитів та фінансування системи страхування депозитів, вплив регуляторної реформи та системної кризи на фінансування та надходження в системі страхування вкладів, операційні питання управління фондами, методи надходжень в систему страхування депозитів, програми впровадження диференційної системи внесків, переходу від єдиної ставки до диференційної системи, розподілу на великі та маленькі банки в диференційній системі внесків, управління системою диференційних премій.

Також учасники прогарами ознайомились з уроками та досвідом в сфері страхування депозитів систем страхування депозитів інших країн, а саме: США, Кореї, Малайзії, Канади, Колумбії, Казахстану, Тайвані, Російської Федерації, Німеччини, Великобританії.

08 квітня 2011р. відбулась двостороння зустріч представників Фонду та ФКСД на якій було обговорений та затверджений спільний План дій на 2011-2012 роки в рамкам підписаного Меморандуму про співпрацю між Фондом та ФКСД.


12 січня 2011 р. підписано Меморандум про співпрацю між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (Україна) та Федеральною корпорацією страхування депозитів (США), відповідно до якого сторони зобов’язуються підтримувати зв'язок і співпрацю, надавати підтримку, сприяти розвитку найважливіших аспектів у сфері гарантування вкладів.

Двостороннє співробітництво надасть можливість більш широкого та відкритого обміну досвідом та ідеями щодо фінансових послуг, страхування депозитів, виведення з ринку неплатоспроможних фінансових установ, сприяння довіри до банківської системи та забезпечення фінансової стабільності. Обговорення тенденцій макроекономічного розвитку і посткризових явищ в економіці дозволить забезпечити плідний двосторонній діалог з питань економічної політики та функціонування системи фінансової безпеки, що сприятиме розвитку обох країн.