image description

Міжнародна Асоціація страховиків депозитів

Мета та цілі

Міжнародна Асоціація страховиків депозитів (МАСД) була створена 6 травня 2002 року як некомерційна організація, відповідно до швейцарського Законодавства. МАСД – окрема юридична особа, постійне місце перебування – Банк міжнародних розрахунків у м. Базель, Швейцарія.

Засновниками МАСД виступили 25 страховиків банківських депозитів світу, в тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України.

Основною ціллю діяльності МАСД є сприяння загальній стабільності міжнародних та національних фінансових систем шляхом:

  • поширення поінформованості про загальні інтереси та питання страхування депозитів;
  • підтримки міжнародних контактів серед організацій страхування депозитів та інших сторін, що виказують зацікавленість в цьому питанні;
  • здійснення досліджень з питань страхування депозитів та створення стандартів;
  • підтримки спільного використання досвіду, забезпечення навчання та створення освітніх програм в партнерстві з іншими організаціями;
  • забезпечення технічної допомоги країнам, які бажають заснувати або вдосконалити систему страхування депозитів.

Управління та Організація

  • Вищий орган управління МАСД – Загальні Збори Членів МАСД.

Виконавча рада забезпечує добросовісне управління МАСД.

  • Голова Виконавчої ради та Президент МАСД – Єжи Прускі, президент правління Фонду банківських гарантій (Польща). 
  • Скарбник — Роуз Дето, директор Ради фонду захисту депозитів Кенії. 
  • Генеральний секретар – Карлос Ісоард.

У структурі МАСД є постійні та регіональні комітети. Постійні комітети були засновані Виконавчою радою для ефективного здійснення основної діяльності МАСД.


Регіональні Комітети були створені з метою відображення регіональних інтересів і спільних проблем шляхом обміну інформацією та ідеями.

Склад Регіональних Комітетів

Членство

Члени МАСД. Організації, які забезпечують страхування/гарантування депозитів в своїй країні. Нині асоціація об’єднує 67 членів.

Асоційовані члени МАСД. Організації, які розглядають можливість створення системи страхування депозитів чи інших органів, які є частиною мережі фінансової безпеки і мають прямий інтерес в ефективності системи страхування депозитів. Наразі в МАСД зареєстровано 9 Асоційованих членів.

Партнери МАСД . Інші зацікавлені сторони, такі як міжнародні організації, фінансові установи або професійні фірми, які беруть участь в спільних з МАСД заходах, та сприяють досягненню її цілей. Партнерами МАСД є 12 організацій.

Статут МАСД

Євразійський регіональний комітет МАСД

Фонд бере активну участь в діяльності Євразійського регіонального комітету МАСД, який був створений у травні 2003 року за ініціативою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Україна) і Казахстанського Фонду страхування депозитів в рамках роботи МАСД з метою відображення регіональних інтересів і спільних проблем шляхом взаємного використання та обміну інформацією та ідеями. Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Україна) очолював ЄАРК з 2003 по 2007 рр.., на сьогоднішній день головою комітету є пан Азад Джавадов, виконавчий директор Азербайджанського фонду страхування депозитів. 

В даний час учасниками ЄАРК є:

Діяльність ЕАРК сфокусована на розвиток діалогів та обмін досвідом у сфері страхування депозитів між членами комітету і МАСД шляхом проведення регіональних зустрічей, конференцій і семінарів, також встановлення регіональної мережі зв'язків, щоб спільно використовувати знання і складати об'єднання за інтересами страховиків депозитів та інших установ у сфері фінансової безпеки.

Європейський регіональний комітет МАСД

Європейський регіональний комітет МАСД був створений у 2003 році.
Головою Європейського комітету є п. Андраш Фекете-Дьйор, директор Національного фонду страхування вкладів Угорщини.
До складу Європейського комітету входять 21 організація — страховиків депозитів Європи, а саме: