image description

Європейський Форум страховиків депозитів

22 грудня 2010р. на засіданні правління Європейського Форуму страховиків депозитів було схвалено рішення щодо вступу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ЄФСД в статусі постійного члена.

Мета та цілі

Європейський Форум страховиків депозитів (ЄФСД) – міжнародна некомерційна асоціація, яка була заснована 22 червня 2007 р. в м. Брюссель (Бельгія). Основною метою діяльності ЄФСД є сприяння стабільності фінансових систем шляхом співпраці між європейськими країнами в області страхування депозитів і створення можливостей для дискусій, обміну досвідом і інформацією з питань страхування депозитів, що викликають спільний інтерес. ЄФСД на сьогодні представляє 57 організацій-страховиків депозитів з 44 країн Європейського регіону.

ЄФСД здійснює наступні види діяльності:
 1. обмін досвідом;
 2. представлення спільних інтересів членів;
 3. створення робочих груп та постійних комітетів;
 4. організація та проведення конгресів, семінарів та інших заходів для членів;
 5. розгляд транскордонних питань, включаючи поліпшення співробітництво між країнами, представниками яких є члени;
 6. підтримка зв'язку зі страховиками депозитів інших місць;
 7. розгляд питань про застосування директив ЄС та будь-яких запропонованих змін до них;
 8. надання інформації країнам, представники яких не є членами ЄФСД, третім особам і широкій громадськості;
 9. підтримання партнерських стосунків з Європейською Комісією;
 10. організація індивідуальних контактів для членів ЄФСД з європейськими інститутами і об’єднання інтересів Членів при взаємодії з відповідними інститутами;
 11. встановлення, заохочення і розвиток контактів від імені членів з банками, фінансовими установами та банківськими асоціаціями поза межами ЄС;
 12. встановлення контактів з іншими європейськими та неєвропейськими асоціаціями та інститутами.

Управління та Організація

Вищий орган управління ЄФСД – Генеральна Асамблея ЄФСД, яка складається з усіх членів ЄФСД. Кожний член може бути представлений на засіданні Генеральної Асамблеї одним делегатом та має один голос;

Рада директорів складається з 7 членів, які повинні бути делегатами від повних членів та забезпечує добросовісне функціонування;

Голова Ради директорів – п. Роберто Моретті (Італія);

Скарбник – п. Гельмут Штарнбахер (Австрія);

Комітет ЄС – включає всіх повних членів країн ЄС. Головою комітету є Голова ЄФСД.

Членство

Повні члени – категорія передбачена для всіх страховиків депозитів або організацій, які відповідають вимогам Директиви 94/19/ЕС Європейського парламенту та Ради Європи від 30 травня 1994 року щодо систем страхування депозитів, створених відповідно до законів і на основі практики країн походження, розташованих у країні — учасниці Ради Європи. Членами ЄФСД є 57 організацій.

Асоційовані члени – категорія передбачена для систем компенсацій інвесторам, які здійснюють функції, передбачені в Директиві 94/19/ЕС Європейського парламенту і Ради від 3 березня 1997 для систем компенсацій інвесторам, але не задовольняють критерії членства. Асоційованими членами ЄФСД є 11 організацій.

Спостерігачі – окремо запрошені Радою директорів представники третіх осіб. При проведенні відкритого засідання ради директорів, генеральної асамблеї, комітету ЄС, робочих груп та/або постійних комітетів, спостерігачі будуть мати право бути присутніми на вказаних засіданнях або частині засідань. В ЄФСД існує 13 спостерігачів.

Статут ЄФСД