image description

Співробітництво з Фондом гарантування вкладів в банках (Болгарія)

20 жовтня 2011 р. в м. Варшава (Польща) підписано Меморандум про співпрацю між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (Україна) та Фондом гарантування вкладів в банках (Болгарія).

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Фонд гарантування вкладів в банках цим документом започаткували ефективні міжнародні робочі відносини та підсилили роль кожної зі Сторін у фінансових регуляторних ініціативах та обговореннях політики, та уклали цей Меморандум з метою розвитку та розширення методів взаємодії.

Фонди будуть сприяти взаємному розумінню економічної ситуації та політики одна одної з метою покращення співпраці у сфері систем захисту вкладів, здійснювати щирий та відкритий обмін поглядами та інформацією у сфері фінансових послуг, страхування депозитів та виведення неплатоспроможних банків з ринку, а також заохочення здорової банківської діяльності, що сприятиме фінансовій стабільності у країні відповідної організації.

З огляду на це ФГВФО та ФГВБ також погодилися на таке:

  • обмінюватися поглядами на події в сфері страхування депозитів та виведення неплатоспроможних банків з ринку, в обох країнах, що сприятиме стабільності їх банківських систем;
  • сприяти розвитку співпраці між Фондами у сфері страхування депозитів з питань наперед визначених конкретних сфер знань чи видів діяльності Фондів шляхом регулярного обміну інформацією, а також проведення двосторонніх зустрічей посадових осіб;
  • коли це є доречним, організувати своєчасний обмін інформацією та досвідом шляхом здійснення візитів представниками Фондів вищого рівня.

Обидва Фонди вірять, що існують важливі можливості покращення діалогу між ними, і що обмін досвідом значним чином збільшиться завдяки обміну думками та проведенню двосторонніх дискусій з питань, що представляють спільний інтерес.