image description

Відповіді на найбільш поширені питання вкладників АТ "БАНК "ТАВРИКА"

У зв’язку з численними зверненнями вкладників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» (надалі – АТ «БАНК «ТАВРИКА») щодо порядку виплат за укладеними договорами наводимо відповіді на  найбільш поширені запитання.

 

+

Чи маю я подати до Фонду заповнену заяву для отримання коштів під час тимчасової адміністрації?  

Подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) заяв на виплату коштів за договорами, термін дії яких закінчився до введення та під час тимчасової адміністрації у АТ «БАНК „ТАВРИКА“ законодавством не передбачено. За такими договорами виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у АТ «БАНК „ТАВРИКА“. Про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлено на сайті Фонду в Інтернеті www.fg.gov.ua, сайті АТ «БАНК „ТАВРИКА“ www.tavrika.ua, за номером «гарячої лінії» Фонду: 0-800-308-108, за номером інформаційного центру АТ «БАНК „ТАВРИКА“: 0-800-500-999, (044) 205-59-99, а також буде розміщено в установах АТ «БАНК „ТАВРИКА“.
+

Як я можу отримати кошти, якщо термін мого договору закінчується після тимчасової адміністрації?  

Після закінчення тимчасової адміністрації будуть визначені заходи щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із таких способів:
1) ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб у порядку, встановленому Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі – Закон);
2) ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;
3) відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;
4) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;
5) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Інформацію про визначений спосіб виведення АТ «БАНК „ТАВРИКА“ з ринку, а також про час та порядок виплат за договорами, строк дії яких закінчиться після тимчасової адміністрації, буде представлено на офіційним сайті Фонду в Інтернеті www.fg.gov.ua, та на «гарячій лінії» лінії Фонду: 0-800-308-108.

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону у разі ліквідації АТ «БАНК „ТАВРИКА“ вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Про час та порядок виплат відшкодування буде повідомлено на офіційним сайті Фонду в Інтернеті www.fg.gov.ua, та на «гарячій лінії» лінії Фонду: 0-800-308-108.

+

Чи гарантований мій вклад в іноземній валюті? В якій валюті я отримаю свої кошти?  

Відповідно до частини 5 статті 26 Закону відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення АТ «БАНК „ТАВРИКА“ до категорії неплатоспроможних (20 грудня 2012 року) та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

+

Чи нараховуються під час дії тимчасової адміністрації відсотки на мій депозит? Чи гарантуються вони Фондом?  

Так, відсотки нараховуються, але у разі ліквідації банку сплачуються відповідно до частини 1 статті 26 та пункту 4 частини 1 статті 52 Закону. Зобов'язання банку з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, задовольняються у четвертій черзі за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку. У разі прийняття іншого способу виведення АТ «БАНК „ТАВРИКА“ з ринку інформацію про час та порядок виплат відсотків за договорами, строк дії яких закінчився після тимчасової адміністрації, буде представлено на офіційному сайті Фонду в Інтернеті www.fg.gov.ua, та на «гарячій лінії» Фонду: 0-800-308-108.

+

Чи буде тимчасовий адміністратор вживати заходів щодо повернення коштів, розміщених вкладниками в банк в повному обсязі, у тому числі, і сум, що перевищують 200 тисяч гривень?  

Відповідно до частини 6 статті 36 Закону під час дії тимчасової адміністрації у АТ «БАНК „ТАВРИКА“ виплачуються кошти за договорами, строк дії яких закінчився, а також за договорами банківського рахунку, але в межах гарантованої суми.
Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити збереження активів та документації банку.
Протягом 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити перевірку договорів (інших правочинів), укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення договорів (правочинів), виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану банку та які відповідають одному з таких критеріїв:
1) договори, за якими було або має бути здійснено відчуження (або передача в користування) майна банку на умовах, значно гірших за звичайні ринкові умови здійснення відповідних операцій;
2) договори про здійснення кредитних операцій, які передбачають надання клієнту пільг і які банк не уклав би за звичайних ринкових умов;
3) договори про здійснення кредитних операцій та інші господарські договори, що мають на меті штучне виведення активів банку внаслідок шахрайських дій та зловмисних намірів;
4) договори, що передбачають платіж чи операцію з майном з метою надання пільг окремим кредиторам банку;
5) договори (правочини) з пов'язаною особою банку, якщо така операція не відповідає вимогам законодавства України або загрожує інтересам вкладників і кредиторів банку;
6) господарські операції,-де оплата значно перевищує реальну вартість товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком.
Договори, зазначені в частині другій цієї статті, є нікчемними. Уповноважена особа Фонду зобов'язана вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням. У разі звернення до суду уповноваженої особи Фонду державне мито не сплачується.
Уповноважена особа Фонду вживає передбачені законодавством заходи щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку.

+

Коли розпочнуться виплати відсотків за листопад, а також за 20 днів грудня тим вкладникам, у яких термін депозитів не закінчився?  

Виконання зобов'язань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — Закон), у тому числі шляхом передачі активів і зобов'язань банку приймаючому банку, продажу банку, створення перехідного банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.
Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.
Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених Законом.
Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

+

Що і коли потрібно зробити вкладнику якщо: а) термін вкладу закінчився станом на 20.12.2012? б) термін вкладу закінчується під час тимчасової адміністрації?  

З 22 лютого 2013 р. АТ «БАНК „ТАВРИКА“ здійснює виплати коштів вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився у період з 16 по 31 січня 2013 р. включно.

Також тривають виплати коштів вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився по 15 січня 2013 р. включно, та за договорами банківського рахунку.

Виплати коштів здійснюються протягом терміну дії тимчасової адміністрації через установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІМЕКСБАНК» (далі — АТ “ІМЕКСБАНК»).

Для отримання коштів за зазначеними договорами, вкладникам необхідно звернутися до установи АТ “ІМЕКСБАНК» з паспортом, документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) та заявою на перерахування коштів. Форма заяви на перерахування коштів.

Вкладникам, інформація про яких відсутня у Реєстрі вкладників на отримання коштів за вкладами, що переданий до АТ “ІМЕКСБАНК», необхідно звернутися до АТ «БАНК „ТАВРИКА“ за адресою: 01135, м. Київ, вул.Дмитрівська, буд. 92-94.

Про строки та порядок виплат вкладникам, строк дії договорів яких закінчується після 31 січня 2013 р. буде оголошено додатково на офіційному сайті Фонду — www.fg.gov.ua та на сайті АТ «БАНК „ТАВРИКА“ — www.tavrika.ua

Довідкова інформація за номерами:

інформаційний центр АТ «БАНК „ТАВРИКА“: 0 800 500 999, (044) 205-59-99;

«гаряча лінія» Фонду: 0 800 308 108.

Перелік філій та відділень АТ “ІМЕКСБАНК».

Сайт АТ “ІМЕКСБАНК» — www.imexbank.com.ua. Інформаційний центр АТ “ІМЕКСБАНК» — 0 800 505 553.

+

Який порядок здійснення виплат коштів за договорами, термін дії яких закінчився під час тимчасової адміністрації, якщо загальна сума по них перевищує 200 тисяч гривень?  

Не пізніше двох місяців з дня введення тимчасової адміністрації у АТ «БАНК „ТАВРИКА“ виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання з обов'язковим дотриманням принципу мінімальних витрат для Фонду. У разі, якщо буде обраний метод, що не передбачає ліквідації, порядок відшкодування вкладів понад 200 тисяч гривень буде оприлюднено. У разі прийняття рішення про ліквідацію, суми вкладів, що перевищують 200 тисяч грн. задовольняється в порядку черговості, визначеної статтею 52 Закону.
Інформацію про визначений спосіб виведення АТ «БАНК „ТАВРИКА“ з ринку, а також про час та порядок виплат за договорами, строк дії яких закінчиться після тимчасової адміністрації, буде представлено на офіційному сайті Фонду в Інтернеті www.fg.gov.ua, та на «гарячій лінії» лінії Фонду: 0-800-308-108.
Відповідно до частини 2 статті 26 Закону вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Про час та порядок виплат відшкодування буде повідомлено на офіційним сайті Фонду в Інтернеті www.fg.gov.ua, та на «гарячій лінії» лінії Фонду: 0-800-308-108.

+

Якщо сума мого депозиту перевищує 200 тисяч гривень, і я подарував кому-небудь його частину, водночас договір депозитного рахунку не був переоформлений, хто має право на отримання коштів?  

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 2 Закону вкладником є фізична особа (крім фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. Таким чином, гарантії Фонду в межах гарантованої суми розповсюджуються на особу, яка уклала договір банківського вкладу.
+

Чи маю я право на виплату коштів за вкладом під час тимчасової адміністрації, якщо термін дії депозитного договору закінчується під час тимчасової адміністрації? Якщо в мене є декілька вкладів, то чи будуть мені виплачені кошти по всіх договорах?  

Протягом тимчасової адміністрації вкладники АТ «БАНК „ТАВРИКА“ можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії договорів яких закінчився, та за договорами банківського рахунку. Виплати за зазначеними договорами здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, але не більше 200 тисяч гривень.
Відповідно до пункту 2 розділу 1 Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування фізичних осіб коштів за вкладами загальна розрахункова сума це — загальна сума вкладів на день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами Ви можете дізнатися за номером телефонної лінії Фонду: 0-800-308-108, за номером інформаційного центру АТ «Банк „Таврика“: 0 800 500 999, (044) 205-59-99, на сайті Фонду в Інтернеті www.fg.gov.ua, сайті АТ «Банк „Таврика“ www.tavrika.ua