image description

Перелік форм звітності учасників Фонду, що надсилаються до Фонду

Номер форми

Назва форми

Періодичність надання

10

Форма N 10 (місячна) «Оборотно-сальдовий баланс банку»

(Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

щомісяця,

 до 10 числа після звітного періоду

1-Ф

Звіт про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності N 1Ф

(Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

(Інструкція про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

щомісяця,

до 10 числа після звітного періоду до 16-ї години

  

Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду

(Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

протягом десяти календарних днів з дня отримання банківської ліцензії


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду 

(Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

  

Звіт аудитора

(Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

щороку,

до 1 червня наступного за звітним роком

Інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, що необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Завантажити документи: