image description

Оформлення банків у Фонді

Для реєстрації у Фонді необхідно:

 1. Надати:
  • протягом п'яти робочих днів з дня отримання банківської ліцензії зобов'язані подати до Фонду Заяву на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 1 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб); 
  • довідку про склад правління (ради директорів) банку, яка включає прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби, голови правління (ради директорів) учасника Фонду, його заступників, виконуючих обов'язки голови правління та членів правління (ради директорів) учасника Фонду (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби. У такому разі банк подає засвідчені в установленому порядку копії сторінок паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів)); 
  • довідку про прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби. У такому разі банк подає засвідчені в установленому порядку копії сторінок паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів)), головного бухгалтера, його заступників, виконуючих обов'язки головного бухгалтера (за наявності);
  • нотаріально завірену копію банківської ліцензії, видану Національним банком України, із зазначенням на її зворотній стороні інформації щодо фактичної дати отримання ліцензії банком, засвідченої підписом керівника та печаткою банку;
  • інформацію у вигляді завірених копій документів та в електронному вигляді у форматі. dbf за формою, визначеною у додатку 2 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду щодо:

   -        власників істотної участі учасника Фонду;

   -        членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду;

   -        членів ревізійної комісії учасника Фонду;

   -        осіб, які надавали послуги як аудитори учаснику Фонду;

   -        осіб, які надавали послуги як юридичні радники учаснику Фонду;

   -        суб'єктів оціночної діяльності, які надавали послуги учаснику Фонду;

   -        осіб, які на індивідуальній основі отримують від учасника Фонду проценти за вкладом на більш сприятливих умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від учасника Фонду.

 2. Протягом десяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії надати розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — розрахунок початкового збору), за формою, наведеною у додатку 1 до Положення про порядок розрахунку, нарахування та сплати зборів до Фонду. Протягом 30 календарних днів з дня отримання банківської ліцензії на право надання банківських послуг сплатити початковий збір до Фонду у розмірі 1% від статутного капіталу. 
 3. Отримати свідоцтво учасника Фонду.

Завантажити документи: