image description

Сплата зборів до Фонду

У відповідності до Положення про порядок розрахунку нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування гарантування вкладів фізичних осіб від 02.07.2012 №    1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №    1273/21585 від 27.07.2012 (далі – Положення): 

Початковий збір

Розмір збору: Розмір початкового збору становить 1 відсоток від статутного капіталу банку.

Терміни надання звітності: Звіт «Розрахунок початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» подається протягом десяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії.

Форма надання звітності: Звіт «Розрахунок початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» подається в паперовому вигляді і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку.

Терміни сплати збору: Початковий збір сплачується протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії.


Регулярний збір

Розрахунок, нарахування та розмір збору:  Розрахунок та нарахування регулярного збору здійснюються учасниками Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу за базовою річною ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування за вкладами в іноземній валюті.
База нарахування для розрахунку регулярного збору визначається як середньозважена за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.
Розрахунковим періодом для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного року.

Терміни надання звітності: Звіт «Розрахунок регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – розрахунок регулярного збору) подається у строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Форма надання звітності: Розрахунок регулярного збору подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09липня 2012 року №  4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за №  1269/21581.

Терміни сплати збору: Сплата регулярного збору до Фонду здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Якщо останній день строку сплати регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.


Примітка:

1. Перший звітний період для розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у відповідності до Положення – 4 квартал 2012 року.

2. Кінцева дата подання розрахунку регулярного збору за 4 квартал 2012 року – 10 січня 2013 року.

3. Кінцева дата сплати регулярного збору за 4 квартал 2012 року – 15 січня 2013 року.Завантажити документи:

Положення про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (у форматі. doc)