image description


Поширені запитання та відповіді

Питання 1:

Інформацію про яких саме вкладників необхідно заносити до Бази даних про вкладників банку?

Відповідь:

До бази даних про вкладників банку необхідно заносити інформацію про вкладників — фізичних осіб (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності), які уклали або на користь яких укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. 

Питання 2:

Як заповнювати поле «Область», якщо вкладник проживає в обласному центрі (наприклад у м. Києві або у м.Харкові)?

Відповідь:

Система написання адреси побудована відповідно до територіальної належності населених пунктів та підприємств поштового зв’язку до адміністративних утворень України. Адміністративно Україна поділяється на 24 області, 1 автономну республіку і 2 міста (м. Київ та м. Севастополь), що мають спеціальний статус «Адміністративні утворення».
Відповідно до наведенного поле «Область» не заповнюється, якщо вкладник проживає у містах Київ або Севастополь. Для всіх інших населених пунктів України поле «Область» повинно мати певне значення.

Питання 3:

Як заповнювати поле «Район», якщо вкладник мешкає у обласному або районному центрі?

Відповідь:

Якщо вкладник проживає в місті обласного (республіканського) значення або містах, що є адміністративними утвореннями (м. Київ та м. Севастополь), поле «Район» не заповнюється.

Питання 4:

Якщо у адресі вкладника немає вулиці та номеру будинку (у селі), чи потрібно в полі «Назва вулиці, N будинку, N квартири» писати слова «немає» тощо?

Відповідь:

У разі відсутності в адресі клієнта назви вулиці та номеру будинку (для сільських населених пунктів), поле «Назва вулиці, N будинку, N квартири» не заповнюється. Заповнення полів бази даних словами «немає», «відсутній» тощо, не допускається.

Питання 5:

Як заповнювати адресу вкладника – нерезидента?

Відповідь:

Для нерезидентів, а також для громадян інших країн вказується адреса їх тимчасової реєстрації на території України або, у випадку відсутності реєстрації на території України, адреса за межами України.

Питання 6:

Чи є обов’язковим складання актів звірки сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками між базою даних та балансовими рахунками на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки щокварталу?

Відповідь:

Ця норма є обов’язковою для банків по яких прийнято рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії проблемних.