image description

Загальні положення

1.1. Трудовий розпорядок в Фонді гарантуванні вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом Фонду за поданням виконавчої дирекції Фонду.

1.2. Питання, пов’язанні із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються виконавчою дирекцією у відповідності з Положенням про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та чинним законодавством.

(Із змінами, внесеними рішенням загальних зборів колективу Фонду, протокол від 13.06.2002)