image description

Організаційна структура Фонду

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду діє у складі п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора — розпорядника Фонду.

Головою адміністративної ради Фонду є Ткаченко Олексій Олександрович, членами адміністративної ради Фонду є: Шарова Олена Іванівна, Прийма Ігор Михайлович, Шевченко Юрій Іванович, Новіков Віктор Володимирович.

Виконавча дирекція Фонду складається з п`яти членів. Директор — розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора — розпорядника. 
 
Директор-розпорядник Фонду – Шарова Олена Іванівна.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор — розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду.

Керівництво

 • Директор-розпорядник
 • Заступник директора-розпорядника
 • Заступник директора-розпорядника

Структурні підрозділи

 • Департамент моніторингу діяльності банків:
 • Відділ економічного аналізу та поточного моніторингу
 • Відділ інспектування
 • Відділ тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків
 • Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків
 • Відділ стратегії та нормативно — методологічного забезпечення
 • Відділ організації виплат
 • Юридичний відділ:
 • Сектор правового забезпечення діяльності Фонду
 • Сектор юридичної експертизи та правозастосування
 • Фінансовий відділ
 • Бухгалтерія
 • Відділ інформаційних технологій
 • Відділ зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями
 • Відділ з управління персоналом
 • Відділ загального діловодства
 • Господарський відділ
 • Сектор забезпечення роботи керівника
 • Сектор контролю та безпеки
 • Сектор внутрішнього аудиту

Члени виконавчої дирекції та керівники структурних підрозділів Фонду